Gyógypedagógus

Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
2 fő

gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2721 Pilis, Kossuth L. u. 31.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményünk általános, speciális szakiskola, készségfejlesztő speciális szakiskolájában az enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos, illetve autizmus specktrum zavarral küzdő gyermekek oktatása, nevelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Gyógypedagógiai tanárképző főiskola - tanulásban akadályozott vagy értelmileg akadályozott szak,

        Autizmus specktrum zavarral küzdő gyermek oktatása. - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Képzettséget igazoló főiskolai oklevél másolata, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pomoziné Tóth Anita nyújt, a 06-29/696-128 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola címére történő megküldésével (2721 Pilis, Kossuth L. u. 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola címére történő megküldésével (2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/2016, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.

        Elektronikus úton Kröpfl Mihályné részére a titkarsag@pkastely.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Pomoziné Tóth Anita, Pest megye, 2721 Pilis, Kossuth L. u. 31. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. augusztus 26.

ID: 2706033   Megjelentetés dátuma: 2016.08.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.