Végrehajtási ügyintéző

Piliscsabai Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Piliscsabai Polgármesteri Hivatal

végrehajtási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű legkésőbb 2019. november 12 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál utca 1-3.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Helyi adók és más adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása, adóbehajtási ügyek lebonyolítása, beszámoló összeállításában, elkészítésében való részvétel, adó-és értékbizonyítvány elkészítése, adóügyi előadók helyettesítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Adóhatósági területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Pénzügyi-számviteli szakképesítés,

        ONKADOW program ismerete,

        ASP program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes, szakmai önéletrajz ( a 45/2012. ( III.20.) Korm. rendelet 8 § 1. sz. melléklet alapján előírtak szerint.

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mangáné Robotka Szilvia nyújt, a 06-26-575-500/210 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Piliscsabai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5788/2016 , valamint a munkakör megnevezését: végrehajtási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Piliscsabai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5788/2016, valamint a munkakör megnevezését: végrehajtási ügyintéző.

        Elektronikus úton Mangáné Robotka Szilvia részére a humaneroforras@piliscsaba.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok - tartalmi és formai - szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.piliscsaba.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822516   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.