Jegyző

Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (1-3) bekezdésében, és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, igazgatásszervezői, állam-és jogtudományi doktori vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        közigazgatási vagy jogi szakvizsga vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        jegyzői munkakörben szerzett 3-5 éves szakmai tapasztalat

        anyakönyvi szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012 (III.20) Kormányrendelet 1.sz.mellékletében meghatározott formátumban benyújtott önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkeresését igazoló szelvény

        Iskolai végzettséget, szakképzett igazoló okiratok másolata

        A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek a pályázatba betekinthessenek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Küller János polgármester nyújt, a 06-26-336-028 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/443/2016 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/443/2016, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Személyesen: Küller János, polgármester, Pest megye, 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai feltételeknek megfelelő pályázatok elbírálása után a polgármester a kiválasztott pályázókat személyes meghallgatást követően értékeli. A polgármester az értékelés, valamint a személyes meghallgatás alapján dönt a jegyző kinevezéséről. a kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.pilisborosjeno.hu - 2016. október 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 5.

ID: 2754721   Megjelentetés dátuma: 2016.10.06.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.