Területi védőnő

Pilis Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Egészségügyi Intézmény
Védőnői Szolgálat

Területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2721 Pilis, Szent István Park 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nővédelem, várandós anyukák gondozása, a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás. Az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermek gondozása, az óvodában a védőnői feladatok ellátása, az oktatási intézménybe nem járó, tanköteles korú gyermekek gondozása. Családgondozás, az egyéni és közösségi egészségfejlesztés, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában történő részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) OEP finanszírozás rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnői szakképesítés,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz (45/2012. (III.20.) Korm.r. szerinti), erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok egyszerű másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pilis Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 757-15/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Pilis Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 757-15/2016, valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő.

vagy

        Elektronikus úton Horváthné Turi Anita személyügyi ügyintéző részére a h.turi.anita@pilis.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója a pályázókat személyesen is meghallgathatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pilis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 16.

ID: 2769969   Megjelentetés dátuma: 2016.10.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.