A cég rövid jellemzése

PhosAgro Polska Sp. z o. o. je dcérskou spoločnosťou jedného z najväčších výrobcov minerálnych hnojív na svete. Sme zodpovední za distribúciu výrobkov PhosAgro na českom, slovenskom a poľskom trhu.