Általános orvos (Központi Laboratórium)

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Központi Laboratórium

általános orvos (Központi Laboratórium)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Központi Laboratóriumban orvosi feladatok ellátása. A kinevezés határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidővel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, orvosi egyetem, általános orvos,

        Érvényes működési nyilvántartással rendelkező, büntetlen előéletű pályázók jelentkezését várjuk

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás)

        Érvényes működési nyilvántartás igazolása

        MOK kamarai tagság igazolása

        Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Turbók Adrienn Humán Erőforrások Osztály osztályvezetője nyújt, a 06/96/507-955 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történő megküldésével (9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/1715-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: általános orvos (Központi Laboratórium) .         Postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történő megküldésével (9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/1715-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: általános orvos (Központi Laboratórium) .

vagy

        Személyesen: Humán Erőforrások Osztálya, Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján - az osztályvezető főorvos javaslatát is figyelembe véve a főigazgató főorvos dönt. A pályázók tájékoztatást kapnak a pályázat eredményéről. Az elutasított pályázati anyagok az elbírálást követő 90 napon belül a Humán Erőforrások Osztályán átvehetők. Átvétel hiányában a pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PAMOK honlapján: www.petz.gyor.hu - 2016. november 21.

        ÁEEK honlapján - 2016. november 21.

        NKI honlapján - 2016. november 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

2015. július 1. napját követően a támogatott szakképzésben újonnan belépő rezidensek központi foglalkoztatása valósul meg. A belépő rezidensek munkáltatója: Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK). Kijelölt elsődleges képzőhely: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház. Garzonházi férőhelyet tudunk biztosítani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822357   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.