Ügyintéző (Humán Erőforrások Osztálya)

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Humán Erőforrások Osztálya

ügyintéző (Humán Erőforrások Osztálya)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közalkalmazotti jogviszonyba tartozó munkaügyi feladatok önálló ellátása. Dolgozók felvétele, kiléptetése. Bérfeladás, nem rendszeres bérek számfejtése. Kapcsolattartás és adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár illetékes szervezete felé. JDolber, JJelenlét és KIRA program kezelése. Éves szabadságok megállapítása, szabadságok nyilvántartása, távollétekkel kapcsolatos igazolások rögzítése, továbbítása a MÁK részére. A közalkalmazotti állományra, ill. megbízási szerződéssel foglalkoztatottakra vonatkozó adatok rögzítése, nyilvántartása. Bérgazdálkodáshoz és létszámkimutatáshoz szükséges táblázatok kezelése. A dolgozók jövedelem adózásával kapcsolatosan ellátandó feladatok végzése. A pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos feladatok végzése. Kinevezések, átsorolások, jogviszony megszűntetések elkészítése. A bérek költségvetési tervezése, statisztikák készítése. A közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése. A kinevezés határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidővel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, pénzügyi és/vagy szakirányú szakképesítés,

        Gyakorlati szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        HR és munkaügy területén szerzett tapasztalat

        JDolber, JJelenlét és KIRA program ismerete, kezelése

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történő megküldésével (9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/1721-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: ügyintéző (Humán Erőforrások Osztálya) .         Postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történő megküldésével (9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/1721-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: ügyintéző (Humán Erőforrások Osztálya) .

vagy

        Személyesen: Humán Erőforrások Osztálya, Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján - az osztályvezető javaslatát is figyelembe véve - a munkáltatói jogkör gyakorló (főigazgató főorvos) dönt. A pályázók tájékoztatást kapnak a pályázat eredményéről. Az elutasított pályázati anyagok az elbírálást követő 90 napon belül a Humán Erőforrások Osztályán átvehetők. Átvétel hiányában a pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PAMOK honlapján: www.petz.gyor.hu - 2016. november 21.

        ÁEEK honlapján - 2016. november 21.

        NKI honlapján - 2016. november 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Garzonházi férőhelyet tudunk biztosítani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822356   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.