Könyvtáros

Petőfi Sándor Városi Könyvtár - Kiskőrös

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Petőfi Sándor Városi Könyvtár

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 4/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasószolgálati feladatok ellátása; a könyvtári állomány gondozása, állománygyarapításban való részvétel. Programok, könyvtári órák szervezése és lebonyolítása. Olvasói és kölcsönzési nyilvántartás vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Főiskola vagy egyetemi szintű könyvtárosi/informatikus könyvtárosi végzettség, vagy egyéb felsőfokú végzettség és könyvtárosi szakirányú képesítés, vagy segédkönyvtáros OKJ szakképesítés,

        Könyvtárosi - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség, bűntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Közkönyvtári tapasztalat

        Minőségbiztosítási tapasztalat

        TextLib integrált könyvtári rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Pontos, önálló munkavégzés,

        Jó szintű Munkabírás, terhelhetőség,

        Kiváló szintű Kommunikációs készség,

        Kiváló szintű Együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettsége(ke)t igazoló okiratok másolatai

        Motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turán Istvánné nyújt, a 78 311 955 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Sándor Városi Könyvtár - Kiskőrös címére történő megküldésével (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 4/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 80/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Sándor Városi Könyvtár - Kiskőrös címére történő megküldésével (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 4/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 80/2017, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

vagy

        Elektronikus úton Turán Istvánné részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Turán Istvánné, Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 4/b. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 17.

ID: 3246376   Megjelentetés dátuma: 2017.11.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.