Könyvtáros asszisztens/segédkönyvtáros munkakör

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Könyvtáros asszisztens/segédkönyvtáros munkakör

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2335 Taksony, Fő út 89.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a könyvtár szolgáltatásaihoz kapcsolódó szakmai feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, könyvtáros asszisztens vagy segédkönyvtáros OKJ,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet,

        cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Szikla program ismerete,

        motiváltság és pozitív hozzáállás a feladatokhoz,

        felhasználó-orientált szemléletmód,

        helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz,

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén nyújtandó be, de feltétele a kinevezésnek),

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár címére történő megküldésével (2335 Taksony, Fő út 89. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/3800/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros asszisztens/segédkönyvtáros munkakör.         Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár címére történő megküldésével (2335 Taksony, Fő út 89. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/3800/2017, valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros asszisztens/segédkönyvtáros munkakör.

vagy

        Elektronikus úton Tóth István részére a munkaugy@taksony.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Maróti Ágnes, Pest megye, 2335 Taksony, Fő út 89. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.taksony.hu - 2017. szeptember 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 11.

ID: 3185057   Megjelentetés dátuma: 2017.09.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.