Konduktor -ekpmi

Pető András Főiskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pető András Főiskola EKPMI Gyakorló Általános Iskola és Kollégium

KONDUKTOR -EKPMI

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1118 Budapest, Budapest, Villányi út 67.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Konduktív nevelési feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Pető András Főiskolán vagy jogelődjénél szerzett konduktor, vagy konduktor- tanítói diploma

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes, részletes szakmai önéletrajz,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

        Az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok)másolata

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igazolása, hogy az erkölcsi bizonyítvány igénylése megtörtént

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pető András Főiskola címére történő megküldésével (1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 602/2016/PAF/HR , valamint a munkakör megnevezését: KONDUKTOR -EKPMI.         Postai úton, a pályázatnak a Pető András Főiskola címére történő megküldésével (1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 602/2016/PAF/HR, valamint a munkakör megnevezését: KONDUKTOR -EKPMI.

vagy

        Elektronikus úton Jogi és Humánerőforrás Gazdálkodási Igazgatóság részére a hr@peto.hu E - mail címen keresztül a tárgyban a munkakörre (Konduktor - EKPMI) történő hivatkozással. oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 5.

ID: 2754739   Megjelentetés dátuma: 2016.10.06.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.