Közterület-felügyelő

Pétfürdői Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pétfürdői Polgármesteri Hivatal

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 30. Közterület-felügyelői feladatkör

Ellátandó feladatok:

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében, az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, valamint közreműködés állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában. A községi térfigyelő kamera kezelése. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése. Kijelölt közbiztonsági referensként közreműködés a polgármester katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, védekezési, helyreállítási szakmai feladataiban, továbbá rendvédelmi és honvédelmi feladataiban.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben, Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendeleteiben, a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratában és Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott közterület-felügyelői feladat- és hatáskörök ellátása. A polgármester kijelölése alapján közbiztonsági referensi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, a közbiztonsági referensek képesítését és feladatait meghatározó 234/2011.(XI.10.) Kormányrendelet (a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításától szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtási rendelete), valamint a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, közszolgálati (közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen szerzett) szakképzettség, illetve középiskolai végzettség mellett közterület-felügyelői vizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Közbiztonsági referensi tanfolyam eredményes elvégzése a kinevezést, illetve polgármesteri kijelölést követő 90 napon belül.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Rendészeti képzési területen szerzett katasztrófavédelmi szakképzettség,

        Közterület-felügyelői munkakörben vagy rendészeti területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Pétfürdői helyismeret

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak meglétét tanúsító feladóvevény

        Iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Czifra Melinda nyújt, a +36 30 957 6454 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2188/2016. , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2188/2016., valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

        Elektronikus úton Szabóné Czifra Melinda részére a petijegyzo@upcmail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Negyela Beáta, Veszprém megye, 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a jegyző bírálja el. A kinevezéshez a polgármester egyetértése szükséges.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pétfürdői Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján - 2016. október 15.

        Pétfürdői Közösségi Televízió képújságjában - 2016. október 15.

        www.petfurdo.hu honlapon - 2016. október 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az állás a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. mellékletének 30. pontjában a közterület-felügyelői feladatkörre meghatározott képesítések megléte esetén I. vagy II. besorolási osztályban egyaránt betölthető.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768689   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.