Aneszteziológiai szakasszisztens

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

ANESZTEZIOLÓGIAI SZAKASSZISZTENS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

aneszteziológiai szakasszisztensi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, aneszteziológiai szakasszisztens,

        büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        képzettséget/végzettséget igazoló bizonyítványok másolatai

        igazolás MESZK tagságról, működési nyilvántartás érvényességéről

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vámosi Ágnes nyújt, a +3612997710 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 266/2016 , valamint a munkakör megnevezését: ANESZTEZIOLÓGIAI SZAKASSZISZTENS.         Postai úton, a pályázatnak a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ címére történő megküldésével (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 266/2016, valamint a munkakör megnevezését: ANESZTEZIOLÓGIAI SZAKASSZISZTENS.

        Elektronikus úton Bakos András mb. ápolási igazgató részére a apig@peterfykh.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ az egyenlő esélyeket tiszteletben tartó foglalkoztató

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824405   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.