Humánerőforrás-gazdálkodási ügyintéző

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
Humánerőfőrrás-gazdálkodási Osztály

humánerőforrás-gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

humánerőforrás-gazdálkodási ügyintéző munkakör ellátása, jogviszony létesítésével, megszüntetésével, munkavégzéshez kapcsolódó juttatások számfejtésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, humánerőforrás-gazdálkodási, személyügyi, bérügyi,

        költségvetési szervnél szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        az 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) és a 2012. évi I. tv. (Mt) ismerete

        a Magyar Államkincstár KIRA bérszámfejtő rendszerének ismerete, gyakorlati alkalmazása

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, humánerőforrás menedzser,

        egészségügyben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        JDolber bérszámfejtési és humánpolitikai rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        szakképesítést igazoló bizonyítványok másolatai

        szakmai gyakorlat igazolása

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban szereplő személyes adatait a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Frigyesiné Gregor Erzsébet nyújt, a 4614764 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ címére történő megküldésével (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 261/2016 , valamint a munkakör megnevezését: humánerőforrás-gazdálkodási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ címére történő megküldésével (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 261/2016, valamint a munkakör megnevezését: humánerőforrás-gazdálkodási ügyintéző.

        Személyesen: Főigazgatói Titkárság, Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A borítékon kérjük kérjük feltüntetni: "Pályázat humánerőforrás-gazdálkodó munkakör betöltésére".
Az előértékelés alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.peterfykh.hu - 2016. október 15.

        www.aeek.hu - 2016. október 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768720   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.