Orvosigazgató

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
Orvosigazgatóság

orvosigazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Főigazgató közvetlen irányítása mellett az Intézményben nyújtott orvosi és intézeti gyógyszerészeti tevékenység felügyelete és összehangolása, különösen a 43/2003.( VII.29) rendelet 10§ (2) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása a jogszabályokban és az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára biztosított jogkörnek megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) megbeszélés szerint, valamint az ágazati jogszabályi előírások rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Orvos, szakorvos,

        vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

        egészségügyi (szak)menedzser vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés

        vagy a szakképesítés 3 éven belüli megszerzése

        Beleegyezés vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatására

        legalább 10 év szakorvosi gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Nyelvvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok

        publikációk jegyzéke

        részletes szakmai önéletrajz

        szakmai-stratégiai koncepció, elképzelések

        érvényes működési nyilvántartás igazolása, MOK tagság igazolása

        Hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan,hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a bírálatban részt vevők a pályázati eljárással kapcsolatban kezeljék, megismerhessék, véleményezhessék

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség elvállalásáról

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Sásdi Antal Főigazgató nyújt, a 06 1 461 4703 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ címére történő megküldésével (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 260/2016 , valamint a beosztás megnevezését: orvosigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ címére történő megküldésével (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 260/2016, valamint a munkakör megnevezését: orvosigazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonja maga után.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.aeek.hu - 2016. október 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757812   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.