Világosító

Pesti Magyar Színház - Budapest

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pesti Magyar Színház

világosító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A színházi előadások és próbák színpadi-világosítói kiszolgálása, világosítói munkák elvégzése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet,

        Színházban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz.

        Végzettséget igazoló bizonyítványok másolatai.

        Hatósági erkölcsi bizonyítvány.

        Pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát a kiválasztásban részvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pesti Magyar Színház - Budapest címére történő megküldésével (1077 Budapest, Hevesi Sándor tér . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 329/2016 , valamint a munkakör megnevezését: világosító.         Postai úton, a pályázatnak a Pesti Magyar Színház - Budapest címére történő megküldésével (1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 329/2016, valamint a munkakör megnevezését: világosító.

        Elektronikus úton Varga Réka részére a varga.reka@mszinhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pesti Magyar Színház honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763353   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.