Általános karbantartó-villanyszerelő

Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola

általános karbantartó-villanyszerelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1148 Budapest, Almádi utca 3-5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Tanműhely területén, helyiségeiben előforduló javítási munkák elvégzése, folyamatos üzemeltetés biztosítása. Az észlelt hibák javítása, napi karbantartási feladatok ellátása. Közreműködés rendezvények előkészítésében, bonyolításában. Bútorok, berendezési tárgyak mozgatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet, villanyszerelő,

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        Magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz.

        Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 63-65. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Gh-322/2016 , valamint a munkakör megnevezését: általános karbantartó-villanyszerelő.         Postai úton, a pályázatnak a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 63-65. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Gh-322/2016, valamint a munkakör megnevezését: általános karbantartó-villanyszerelő.

        Elektronikus úton Molnár Zoltán, intézményvezető részére a pestibarnabas.allas@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Galicz István, intézményvezető helyettes, Budapest, 1148 Budapest, Almádi utca 3-5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757453   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.