Gondnok

Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola

gondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1062 Budapest, Andrássy 63-65. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Iskola épületének és berendezéseinek biztonságos, előírások szerinti működtetése, a folyamatos üzemszerű működés biztosítása, állagmegóvása. A karbantartás felügyelete, irányítása, eszközök rendelése munkavédelem, tűzvédelem betartása.
Gondoskodik az intézmény épületének és környékének tisztán tartásáról, a karbantartási munkák elvégzéséről. A takarítók, portások és karbantartók munkáját felügyeli, ellenőrzi, szükséges takarítási és irodaszereket beszerzi.
Feladata az iskolai rendezvények lebonyolításában való részvétel, terembérleti szerződések elkészítése, kezelése. Iskolai leltárak lebonyolítása, egyéb adatszolgáltatás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, műszaki végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        Magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz.

        Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 63-65. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GH-324/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gondnok.         Postai úton, a pályázatnak a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 63-65. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GH-324/2016, valamint a munkakör megnevezését: gondnok.

        Elektronikus úton Molnár Zoltán, intézményvezető részére a pestibarnabas.allas@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Molnár Zoltán, intézményvezető, Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 63-65. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757450   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.