Tanműhelyi adminisztrátor

Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola

tanműhelyi adminisztrátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1148 Budapest, Almádi utca 3-5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanműhely üzemeltetésével kapcsolatos adminisztratív teendők, és a működéssel kapcsolatos ügyintézés. Tanműhelyi értékesítéssel kapcsolatos számlázási feladatok elvégzése. Beszerzési számlák ellenőrzése, felszerelése, összesítése, iktatása, másolatok lefűzése, továbbítása. A tanműhelyi ellátmányból vásárolt eszközök, fenntartási anyagok bevételezése és nyilvántartása. A szakbolti bevételek összesítése, egyeztetése, a szükséges számlák elkészítése, szállítóval, címletjegyzékkel való felszerelése és a szakbolti bevétel központi pénztárba történő befizetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, pénzügy, számvitel,

        CT-EcoSTAT integrált rendszer ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        Magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, cukrász, édesipari, vagy élelmiszeripari szakképesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz.

        Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 63-65. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GH-323/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tanműhelyi adminisztrátor.         Postai úton, a pályázatnak a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 63-65. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GH-323/2016, valamint a munkakör megnevezését: tanműhelyi adminisztrátor.

        Elektronikus úton Molnár Zoltán, intézményvezető részére a pestibarnabas.allas@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Galicz István, intézményvezető helyettes, Budapest, 1148 Budapest, Almádi utca 3-5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757415   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.