Otthoni szakápolás vezető

Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

Otthoni szakápolás vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1203 Budapest, Lajtha László utca 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az otthoni szakápolás tevékenység tervezése, irányítása, az aktuális feladatellátás koordinálása, szervezése, a szükséges dokumentáció vezetése, ellenőrzése (20/1996. (VII. 26.) NM rendelet alapján ). Az ápolást végzők munkájának támogatása, kapcsolattartás a betegekkel, hozzátartozókkal, házi- és szakorvosokkal. A feladatellátás OEP jelentésének elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, diplomás ápoló vagy más egészségügyi főiskolai végzetség ápolói szakképesítéssel,

        ápolásban szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        otthoni szakápolás tevékenységének saját tapasztalati ismerete - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

        Egészségügyi alkalmasság, erkölcsi bizonyítvány

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű problémamegoldó és tárgyalóképesség, empátia, terhelhetőség, jogszabályok magas szintű ismerete, kon,

        Vezetői szemlélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai koncepció az szolgáltatás irányítására vonatkozóan

        Szakmai önéletrajz

        A munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ódor Terézia nyújt, a 20/524-6822 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye címére történő megküldésével (1205 Budapest, Jókai Mór utca 74-76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K01959/1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Otthoni szakápolás vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye címére történő megküldésével (1205 Budapest, Jókai Mór utca 74-76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K01959/1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Otthoni szakápolás vezető.

        Elektronikus úton Ódor Terézia részére a odor.terezia@hszi20.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822288   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.