Nappali ellátás szociális gondozó

Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

nappali ellátás szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1201 Budapest, Nagy Győry István utca 29-31/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az idősek nappali ellátásához kapcsolódó (1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint végrehajtási rendeletei alapján) klubgondozói feladatok ellátása (foglalkoztatás, étkeztetés előkészítés, támogatás, program tervezés, előkészítés, lebonyolítás stb.).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, 1/2000. SzCsM rendeletben meghatározottak szerint,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

        Egészségügyi alkalmasság, erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Terhelhetőség, empátia, megbízhatóság, pontosság, precizitás,

        rugalmasság, önállóság, alkalmazkodó képesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        kreativitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Nóra nyújt, a 1/421-5598 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye címére történő megküldésével (1205 Budapest, Jókai Mór utca 74-76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K01658/1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: nappali ellátás szociális gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye címére történő megküldésével (1205 Budapest, Jókai Mór utca 74-76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K01658/1/2016, valamint a munkakör megnevezését: nappali ellátás szociális gondozó.

        Elektronikus úton Ódor Terézia részére a odor.terezia@hszi20.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 5.

ID: 2754729   Megjelentetés dátuma: 2016.10.06.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.