Szociális gondozó

Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű GYES, GYED-en lévő kolléga helyettesítésére, 1,5 é –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1201 Budapest, Vágóhíd utca 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó (1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint végrehajtási rendeletei alapján) gondozói feladatok ellátása (szociális segítés, személyi gondozás stb.).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, 1/2000. SzCsM rendeletben meghatározottak szerint,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

        Egészségügyi alkalmasság, erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Terhelhetőség, empátia, megbízhatóság, pontosság, precizitás, rugalmasság alkalmazkodó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Földényi Zsuzsanna nyújt, a 1/283-0041 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye címére történő megküldésével (1205 Budapest, Jókai Mór utca 74-76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K01521/1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye címére történő megküldésével (1205 Budapest, Jókai Mór utca 74-76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K01521/1/2016, valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.

        Elektronikus úton Ódor Terézia részére a odor.terezia@hszi20.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 14.

ID: 2726047   Megjelentetés dátuma: 2016.09.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.