Fejlesztő pedagógus

Pest Megyei Topház ESZI Pilisvörösvári Otthona

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pest Megyei Topház ESZI Pilisvörösvári Otthona

fejlesztő pedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Fő u. 147.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felnőtt fogyatékkal élő, ápoló-gondozó intézményében a lakók életvitelének segítése, mentálhigiénés gondozás, szocioterápiás foglalkoztatások , egyéni esetkezelés, szabadidő szervezés és a hozzá kapcsolódó fejlesztések. ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, az 1/2000 SzCsM rendeletben meghatározott képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, bizonyítvány másolatok, elkölcsi bizonyítvány, illetve a megkérését igazoló dokumentum

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lantosné Berkesi Judit nyújt, a 26/330-460 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Topház ESZI Pilisvörösvári Otthona címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 464-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: fejlesztő pedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Topház ESZI Pilisvörösvári Otthona címére történő megküldésével (2085 Pilisvörösvár, Fő út 147. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 464-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: fejlesztő pedagógus.

        Elektronikus úton Lantosné Berkesi Judit részére a specotthon@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Lantosné Berkesi Judit, Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Fő u. 147. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 24.

ID: 2827774   Megjelentetés dátuma: 2016.11.25.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.