Fegyvermester

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

fegyvermester

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1144 Budapest, Öv utca 214.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az éves kötelező lövészeteken a fegyvermesteri feladatok ellátása.A fegyverek ellenőrzése,karbantartása. A beszállításra kerülő különböző fegyverek bevételével és kiadásával kapcsolatos feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, fegyver-műszaki,

        fegyvermesteri - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, puskaműves szaktanfolyam,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedűs Tamás műszaki osztályvezető nyújt, a 20/444-8395 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29130/5565-1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: fegyvermester.         Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság címére történő megküldésével (1139 Budapest, Teve utca 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29130/5565-1/2015, valamint a munkakör megnevezését: fegyvermester.

        Elektronikus úton Hegedűs Tamás részére a HegedusTam@pest.police.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828210   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.