Műszaki vizsgabiztos

Pest Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pest Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

műszaki vizsgabiztos

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Leshegyi dűllő 0192/34 H.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 3. pont Közlekedési mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkör

Ellátandó feladatok:

A szervezeti egység saját vizsgálóállomásain – vezénylés szerint – jármű műszaki vizsgabiztosi feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közúti járművek forgalomba helyezés előtti, és időszakos műszaki vizsgálata, egyes járművek minősítő vizsgálata;
A műszaki vizsgálathoz kapcsolódó jóváhagyási igazolások kiadása;
Az egyedi forgalomba helyezési, honosítási eljárás lefolytatása;
Járművek közlekedési hatósági alvázszámmal való ellátása;
A közlekedési balesettel érintett gépjárművek felülvizsgálata, minősítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, vagy középfokú, autószerelő szakiránynak megfelelő végzettség ,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Műszaki vizsgabiztosi névjegyzékben való szereplés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gépészmérnök, közlekedésmérnök végzettség,

        Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga

        Közigazgatási területen szerzett gyakorlat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Szakma és a közszolgálat iránti elhivatottság,

        Jó szintű problémamegoldó-készség,

        Jó szintű kommunikációs készség,

        Terhelhetőség, stressztűrő képesség,

        Önálló munkavégzés,

        Precizitás, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a benyújtott pályázati anyagot megismerhetik

        Nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy a munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alá esik

        Hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baboth László osztályvezető nyújt, a 06-1-460-22-95 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PE/HALT/196-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki vizsgabiztos.         Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (1052 Budapest, Városház utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PE/HALT/196-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: műszaki vizsgabiztos.

        Elektronikus úton Baboth László osztályvezető részére a baboth.laszlo@pest.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot benyújtók - szükség szerint - személyes meghallgatáson is részt vehetnek. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831973   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.