Közúti ellenőr

Pest Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pest Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

közúti ellenőr

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1141 , Komócsy utca 17-19.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 3. pont Közlekedési mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkör.

Ellátandó feladatok:

A Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Szolgáltatás Engedélyezési és Ellenőrzési Osztályán a közúti forgalomban résztvevők ellenőrzésének végzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A belföldi és a nemzetközi gépjárműforgalmat érintő közúti ellenőrzési feladatok ellátása az alábbiak vonatkozásában: műszaki ellenőrzés, AETR, tachográf ellenőrzés, ADR ellenőrzés, tevékenység ellenőrzés, nemzetközi ellenőrzés, ellenőrző mérlegelés, rakomány biztonsági ellenőrzés, nehéz tehergépkocsik hétvégi forgalom korlátozásának ellenőrzése.
Az ellenőrzések megállapításai alapján a szükséges intézkedések meghozatala.
A heti munkaterv alapján komplex közúti ellenőrzések végrehajtása.
A jármű méreteinek, menetokmányokban rögzített összsúlyának ellenőrzése és tengelyterhelésének mérlegelés alapján történő megállapítása.
Az ellenőrzés illetve ellenőrző mérés alapján engedélykötelesnek talált jármű esetében az útvonalengedély meglétének, vagy hiányának megállapítása.
Az ellenőrzésekről jegyzőkönyv felvétele az ellenőrzött pontos adataival és korrekt ténymegállapításokkal; az ellenőrzési jegyzőkönyvek naprakész leadása iktatásra.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, vagy középfokú műszaki végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Idegen nyelv ismerete

        „B”és „C” kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gépészmérnök, közlekedésmérnök végzettség

        Autószerelő szakiránynak megfelelő felsőfokú képesítés

        Közigazgatási területen szerzett gyakorlat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

        Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

        Szakma és a közszolgálat iránti elhivatottság,

        Jó szintű problémamegoldó-készség,

        Jó szintű kommunikációs készség írásban és szóban,

        Terhelhetőség, stressztűrő képesség,

        Önálló munkavégzés,

        Precizitás, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a benyújtott pályázati anyagot megismerhetik

        Nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy a munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alá esik

        Hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tolna Sándor főosztályvezető nyújt, a 06-1-460-2201 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PE/HALT/197-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: közúti ellenőr.         Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (1052 Budapest, Városház utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PE/HALT/197-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: közúti ellenőr.

        Elektronikus úton Tolna Sándor főosztályvezető részére a vezeto.meff@pest.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot benyújtók - szükség szerint - személyes meghallgatáson is részt vehetnek. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831971   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.