Közlekedési hatósági műszaki ellenőrzési szakügyintéző

Pest Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pest Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

közlekedési hatósági műszaki ellenőrzési szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1141 , Komócsy utca 17-19.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 3. pont Közlekedési mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkör.

Ellátandó feladatok:

A Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Műszaki Engedélyezési és Vizsgáztatási Osztályán a műszaki engedélyezés hatáskörbe tartozó ügyek intézése, hatósági ellenőrzések végzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A járműfenntartó szervezetek nyilvántartásba vétele és ellenőrzése;
A regisztrált autóbontók és menetíró illesztő vállalkozások nyilvántartásba vétele és ellenőrzése;
Az alkatrész forgalmazási tevékenység ellenőrzése;
Átfogó, a társhatóságokkal közös ellenőrzési akciók szervezése;
Közreműködés a hatósági szerződéskötésben a gépjárműfenntartó tevékenységet végző szervezetekkel a hatósági műszaki vizsgálat és a környezetvédelmi felülvizsgálatok végzésére, valamint az autóbontókkal a bontási átvételi igazolás kiadásáról szóló megbízási szerződés megkötésében;
Jogszabály és belső szabályozók szerinti nyilvántartások vezetése, adatok szolgáltatása.
Kapcsolattartás az ügyfelekkel és szakmai szervezetekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Egyetemi (MsC) vagy főiskolai (BsC) szintű felsőfokú műszaki végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gépészmérnök, közlekedésmérnök végzettség

        Autószerelő szakiránynak megfelelő felsőfokú képesítés

        Közigazgatási területen szerzett gyakorlat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

        Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga

        Műszaki vizsgabiztosi névjegyzékben való szereplés

Elvárt kompetenciák:

        Szakma és a közszolgálat iránti elhivatottság,

        Jó szintű problémamegoldó-készség,

        Jó szintű kommunikációs készség írásban és szóban,

        Terhelhetőség, stressztűrő képesség,

        Önálló munkavégzés,

        Precizitás, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a benyújtott pályázati anyagot megismerhetik

        Nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy a munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alá esik

        Hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baboth László osztályvezető nyújt, a 06-1-460-2295 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PE/HALT/201-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: közlekedési hatósági műszaki ellenőrzési szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (1052 Budapest, Városház utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PE/HALT/201-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: közlekedési hatósági műszaki ellenőrzési szakügyintéző.

        Elektronikus úton Baboth László osztályvezető részére a baboth.laszlo@pest.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot benyújtók - szükség szerint - személyes meghallgatáson is részt vehetnek. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831967   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.