Útügyi szakügyintéző

Pest Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pest Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

útügyi szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1141 , Komócsy utca 17-19.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 3. pont Közlekedési, mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörrel kapcsolatos feladatok

Ellátandó feladatok:

A Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Útügyi Osztályán az útügyi hatáskörbe tartozó ügyek intézése, hatósági ellenőrzések végzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közút, közforgalom elől el nem zárt magánút létesítésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, megszüntetésének, elbontásának engedélyezése.
Szakhatósági közreműködés.
Jogszabály és belső szabályozók szerinti nyilvántartások vezetése, adatok szolgáltatása.
Kapcsolattartás az ügyfelekkel és szakmai szervezetekkel.
A közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak kezelői által kialakított forgalmi rend figyelemmel kísérése, a forgalom biztonsága vagy zavartalansága érdekében a forgalomszabályozás módosításának kezdeményezése. A közút kezelőjének a közlekedés biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében a forgalmi rend felülvizsgálatára való kötelezése.
A közúti forgalomszabályozás, a közutak állapotának, tisztaságának, nem közlekedési célú igénybevételének ellenőrzése.
Építés-felügyeleti ellenőrzés, nyilvántartás vezetése.
Azokban a közlekedési hatósági ügyekben, amelyekben első fokon a település önkormányzat jegyzője jár el, a másodfokú hatóság a területileg illetékes szakigazgatási szerv.
Az országos és helyi közúthálózat tervezett fejlesztésének egyeztetése.
Közreműködés területfejlesztéssel, területrendezéssel összefüggő feladatok végrehajtásában, térségi fejlesztés és tervezés koordinálásában, valamint véleményezés.
Közreműködés településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési eljárásában.
Közreműködés azon eljárásban, amelynek során a közútkezelő az országos közúthálózatba tartozó főutak lakott területen kívüli szakaszán, vagy annak egy részén a tehergépkocsik részére 7,5 t megengedett össztömeget meghaladó behajtási korlátozást kíván bevezetni.
Jogszabályban meghatározott esetekben eljár első- és másodfokú szakhatóságként.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, környezetgazdálkodási, jogi, gazdaságtudományi, bölcsészettudományi, természettudományi, agrár szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és műszaki, környezetgazdálkodási felsőfokú szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Építőmérnök, közlekedésmérnök végzettség,

        Közigazgatási területen szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Útépítésben szerzett tervezői, beruházói, illetve kivitelezői gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga megléte

Elvárt kompetenciák:

        Szakma és a közszolgálat iránti elhivatottság,

        Jó szintű problémamegoldó-készség,

        Jó szintű kommunikációs készség írásban és szóban,

        Önálló munkavégzési képesség,

        Megbízhatóság,

        Precizitás és pontosság,

        Jó szintű terhelhetőség és stressztűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevő személyek a benyújtott pályázati anyagot megismerhetik

        Nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy a munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alá esik

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sándor János osztályvezető nyújt, a 06 (1) 460-2206, 06 (1) 460-2220 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PE/HALT/185-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: útügyi szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (1052 Budapest, Városház utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PE/HALT/185-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: útügyi szakügyintéző.

        Elektronikus úton Sándor János osztályvezető részére a sandor.janos@pest.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 23.

ID: 2826288   Megjelentetés dátuma: 2016.11.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.