Járási tisztifőorvos

Pest Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pest Megyei Kormányhivatal
Váci Járási Hivatala / Népegészségügyi Osztály

Járási tisztifőorvos

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Dr. Csányi László körút 47.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 3. sz. melléklete szerinti 70. pont: Közegészségügyi-járványügyi, környezet- és település-egészségügyi hatósági és megelőző, népegészségügyi, egészségvédelmi, egészségmegőrzési és -megelőzési, valamint egészségügyi igazgatási, koordinációs és hatósági feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Járási tisztifőorvosi feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Feladat és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntése, intézése, különösen közegészségügyi-járványügyi, népegészségügyi igazgatási, egészségvédelmi koordinációs és hatósági feladatok vonatkozásában. Általános hatósági feladatok tekintetében ellátja azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatokat, melyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt, vagy a járási hivatalvezetőt jelöli ki. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben, illetve a 323/2010. (XII.27.) Kormányrendeletben a járási népegészségügyi feladatokra vonatkozik.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Váci Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény és a Pest Megyei Kormányhivatal hatályos Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 70. pontja szerint: általános orvos vagy higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség és közegészségtan-járványtan, vagy megelőző orvostan és népegészségtan szakorvosi képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Legalább 3 év hasonló területen szerzett tapasztalat

        Csapatmunkában való jártasság

        Jó kommunikációs képesség

        Kiváló szintű minőségi munkavégzés

        Igényesség, pontosság, szociális intelligencia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata

        Nyilatkozat, amely szerint a benyújtott önéletrajzban és mellékleteiben foglalt személyes adatok kezeléséhez az eljárással összefüggésben a pályázó hozzájárul

        Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Váci Járási Hivatal / Népegészségügyi Osztály mb. vezetője, dr. Vörös József járási tisztifőorvos nyújt, a 27/502-290 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PE/HALT/159-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Járási tisztifőorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (1052 Budapest, Városház utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PE/HALT/159-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: Járási tisztifőorvos.

        Elektronikus úton Dr. Maruszki Gábor járási hivatalvezető részére a allaspalyazat@pest.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750214   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.