Építéshatósági szakügyintéző

Pest Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pest Megyei Kormányhivatal / Ceglédi Járási Hivatala
Építésügyi Osztály

építéshatósági szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 15. pontja alapján építésügyi igazgatási feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 34. §-ában meghatározott építésügyi hatósági feladatok ellátása a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatala Építésügyi Osztálya illetékességi területén

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Építéshatósági feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) A pályázat az Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe
véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között
történik rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, Egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.,

        szakmai - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        építésigazgatási ügyintézés (építésügy/építésfelügyelet) területén szerzett gyakorlat,építésügyi jogszabályok ismerete,műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, tervezői vagy kivitelezői szakmai gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű önállóság,

        Kiváló szintű gyorsaság,

        Kiváló szintű pontos munkavégzés,

        Kiváló szintű udvariasság,

        Kiváló szintű empatikus kapcsolattartás az ügyfelekkel,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint, motivációs levél,iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata,három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Zoltán osztályvezető nyújt, a 06-53-511-435 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Kormányhivatal / Ceglédi Járási Hivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PE/HALT/158-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Kormányhivatal / Ceglédi Járási Hivatala címére történő megküldésével (1052 Budapest, Városház utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PE/HALT/158-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági szakügyintéző.

        Elektronikus úton Molnár Zoltán részére a allaspalyazat@pest.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750017   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.