Könyvtáros

Pest Megyei Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pest Megyei Könyvtár

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Pátriárka utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasószolgálati feladatok ellátása, feldolgozás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, könyvtáros; informatikus könyvtáros,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Alap szintű integrált könyvtári rendszerek ismerete,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, könyvtáros, informatikus könyvtáros,

        Gyakorlott szintű Szikla integrált könyvtári rendszer ismerete,

Elvárt kompetenciák:

        önálló, precíz munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - szakmai önéletrajz, - rövid motivációs levél, - iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, - nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozólag, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, melyet a nyertes pályázó a kinevezést megelőzően köteles benyújtani.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Királyné Dorogi Edina nyújt, a +3626310222 111-es mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Könyvtár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 157/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Könyvtár címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Pátriárka utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 157/2017, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

        Elektronikus úton Királyné Dorogi Edina részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.pmk.hu/content/meghirdetett-p%C3%A1ly%C3%A1zataink

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pmk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 20.

ID: 3249238   Megjelentetés dátuma: 2017.11.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.