Tájékoztató könyvtáros

Pest Megyei Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pest Megyei Könyvtár

tájékoztató könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Pátriárka utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- olvasószolgálati feladatok ellátása,
- tájékoztatás,
- helyismereti sajtófigyelés és digitalizálás,
- könyvtárközi kölcsönzés,
- könyvtárhasználati órák tartása felnőtteknek és középiskolásoknak,
- könyvtári statisztika szolgáltatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtáros,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

        Gyakorlott szintű - integrált könyvtári rendszer ismerete, - alapvető nyomtatott és elektronikus tájékoztató eszközök ismerete.,

        ECDL

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, tanári képesítés,

        - olvasószolgálati munkatapasztalat, - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        a Szikla integrált könyvtári rendszer ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű - önálló munkavégzés, - precizitás, pontosság, - kiváló kommunikációs, alkalmazkodó és együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - szakmai önéletrajz, - rövid motivációs levél, - iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, - nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozólag, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, melyet a nyertes pályázó a kinevezést megelőzően köteles benyújtani.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Királyné Dorogi Edina nyújt, a +3626310222 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Könyvtár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 58/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tájékoztató könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Könyvtár címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Pátriárka utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 58/2017, valamint a munkakör megnevezését: tájékoztató könyvtáros.

        Elektronikus úton Királyné Dorogi Edina részére a pmk.ighelyettes@pmk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.pmk.hu/content/meghirdetett-p%C3%A1ly%C3%A1zataink - 2017. április 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pmk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 14.

ID: 3017066   Megjelentetés dátuma: 2017.04.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.