Gyermekvédelmi gyám

Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

gyermekvédelmi gyám

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, , .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekvédelmi gyám a gyámhatóság kirendelő határozata, valamint a területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése és szakmai irányítása alapján különösen figyelemmel kíséri és elősegíti a gyermekvédelmi szakellátásba került gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, nevelését, valamint ellenőrzi a gyermek teljes körű ellátásának megvalósulását, képviseli a gyermek érdekét, elősegíti jogainak gyakorlását, megismeri a gyermek véleményét és közvetíti azt az ellátást nyújtó szolgáltató, intézmény, illetve a gyermek ügyeivel foglalkozó hatóságok felé. Továbbá ellátja a gyermek törvényes képviseletét és jogszabályban meghatározott ügyekben eljárást kezdeményez, a gyermek életkorának megfelelően a gyermekkel személyes és közvetlen kapcsolatot tart vele, a szülőkkel, más hozzátartozókkal való kapcsolattartást figyelemmel kíséri. A gyermekvédelmi szakellátás, így a gyámi munka célja is elsődlegesen a gyermek saját – vérszerinti vagy örökbefogadó - családba kerülésének elősegítése, de mindenképpen az állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó gondoskodás biztosítása. (Forrás: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Jogász, igazgatásszervező, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy, pedagógus, pszichológus; vagy mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, hittantanár végzettség.,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, foglalkozás egészségügyi vizsgálaton való alkalmasság

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        gyermekvédelmi szakellátásban szerzett szakmai tapasztalat,

        saját gépkocsi

        Dél-Pest megyei, vagy Dél Pest Megyéhez közeli lakóhely

Elvárt kompetenciák:

        - rendszerszemlélet, - önálló munkavégzésre való alkalmasság, - csapatmunka iránti elkötelezettség, ,

        - rugalmasság, - magas szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs készség, - asszertivitás, -pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        képzettséget igazoló oklevél másolata, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, motivációs levél, felhatalmazó levél a pályázat elbíráló bizottság pályázatba való betekintéséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ig/710/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gyermekvédelmi gyám.         Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (1148 Budapest, Fogarasi út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ig/710/2016, valamint a munkakör megnevezését: gyermekvédelmi gyám.

        Elektronikus úton Perei Lilla igazgató részére a titk@pmtegyeszi.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812958   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.