Személyügyi ügyintéző/humánszervező

Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

személyügyi ügyintéző/humánszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. 05.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1148 Budapest, Fogarasi út 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja a nevelőszülői jogviszonyban foglalkoztatottakkal kapcsolatban: alkalmazási iratok kezelését, KIRA rendszerben való ügykezelést, számfejtést, szabadság nyilvántartást, megbízási szerződések elkészítését, ellátottakkal kapcsolatos adatkezelést.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, OKJ személyügyi képesítés,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, foglalkozás egészségügyi vizsgálaton való alkalmasság

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, humánszervező/gazdasági statisztikus,

        KIRA rendszer ismerete, gyermekvédelmi szakellátás rendszerének ismerete, kiemelten nevelőszülői jogviszony

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        képzettséget igazoló oklevél másolata, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, motivációs levél, felhatalmazó levél a pályázat elbíráló bizottság pályázatba való betekintéséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ig/644/2016 , valamint a munkakör megnevezését: személyügyi ügyintéző/humánszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (1148 Budapest, Fogarasi út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ig/644/2016, valamint a munkakör megnevezését: személyügyi ügyintéző/humánszervező.

        Elektronikus úton Perei Lilla igazgató részére a titk@pmtegyeszi.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772163   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.