Üzemeltetési ügyintéző

Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

üzemeltetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1148 Budapest, Fogarasi út 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Közreműködik az intézmény feladat és hatáskörébe tartozó beszerzési eljárások adminisztrációjában, szerződések előkészítésében, gondozásában. - A Központosított Közbeszerzési Rendszer (KEF) , illetve a Központi Ellátási Szerv (BVOP) illetékességéhez tartozó beszerzések tekintetében elvégzi a jogszabályban meghatározott feladatokat. A fenntartóval együttműködve elkészíti a kapcsolódó beszerzési terveket, figyel azok megvalósítására. - Vezeti a beszerzésekhez kapcsolódó analitikákat. Készlet leltárakat. Folyamatosan figyelemmel kíséri a beszerzési igényeket. - Koordinálja az intézmény telephelyeinek üzemeltetési feladatait. Folyamatosan monitorozza azok megvalósulását. Vezeti a kapcsolódó nyilvántartásokat. - Koordinálja a karbantartók, portások, takarítók feladatait. - Közreműködik a vagyon nyilvántartásban, a leltározásban és selejtezési eljárásban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, középfokú szakirányú végzettség,

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, foglalkozás egészségügyi vizsgálaton való alkalmasság

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, műszaki főiskola, informatika OKJ végzettség, közbeszerzési referens, közgazdasági végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        képzettséget igazoló oklevél másolata, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, motivációs levél, felhatalmazó levél a pályázat elbíráló bizottság pályázatba való betekintéséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ig/634/2016 , valamint a munkakör megnevezését: üzemeltetési ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (1148 Budapest, Fogarasi út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ig/634/2016, valamint a munkakör megnevezését: üzemeltetési ügyintéző.

        Elektronikus úton Perei Lilla igazgató részére a titk@pmtegyeszi.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768386   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.