Klinikai szakgyógyszerész

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Onkológiai Osztályára

Klinikai szakgyógyszerész

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az onkológiai betegek részére elrendelt citosztatikus keverékinfúziók szakszerű elkészítésének felügyelete és minőségbiztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, kórházi - klinikai szakgyógyszerész szakvizsga, vagy folyamatban lévő képzésben történő részvétel.,

        büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        onkológia gyógyszerészet ráépített szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai életutat bemutató önéletrajz;

        végzettséget igazoló okiratok másolata;

        működési nyilvántartásról érvényes igazolás;

        kamarai tagsági igazolás;

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buriánné Teleki Andrea nyújt, a 06 28/507-621 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház címére történő megküldésével (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1924/2016/HO , valamint a munkakör megnevezését: Klinikai szakgyógyszerész.         Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház címére történő megküldésével (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1924/2016/HO, valamint a munkakör megnevezését: Klinikai szakgyógyszerész.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.florhosp.hu

        www.kistarcsa.hu

        www.aeek.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat Dr. Trombitás Zoltán főigazgató úrnak kérjük címezni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.florhosp.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 2.

ID: 2747537   Megjelentetés dátuma: 2016.10.03.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.