Szociális gondozó

Pély Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pély Község Önkormányzata

szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3381 Pély, Fő utca 165.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Házi gondozói körzetben házi segítségnyújtás, személyi gondozás keretében gondoskodni azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet,

        szociális gondozás, házi segítségnyújtás - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgárság

        Bűntetlen előélet,cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Megbízhatóság,kiváló szintű empatikus magatartás, konfliktuskezelési képesség, idős emberekkel szembeni tolerancia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        kézzel írt önéletrajz,

        végzettséget igazoló okiratok másolata,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ari Norman polgármester nyújt, a 36/469-931 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pély Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3381 Pély, Fő utca 165. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1084/2016/P. , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Pély Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3381 Pély, Fő utca 165. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1084/2016/P., valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.

        Személyesen: Ari Norman polgármester, Heves megye, 3381 Pély, Fő utca 165. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pély Község Önkormányzata 3381 Pély, Fő utca 165

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818525   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.