Ápoló vagy diplomás ápoló (2 fő)

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Klinikai Központ, Sebészeti Klinika

Ápoló vagy diplomás ápoló (2 fő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.07.11-ig, illetve 2019.04.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Ifjúság útja 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A PTE KK Sebészeti Klinika fekvőbeteg ellátása felvételt hirdet szakképzett ápolói végzettséggel rendelkezők számára ápolói munkakörbe, illetve egészségügyi szakképzésben résztvevő tanulók, hallgatók részére segédápolói munkakörbe 12 órás munkaidőben, 3 műszakos munkarendben. .A beteg ember szükségleteinek kielégítése az ápolási folyamatban. A műtétre váró betegek előkészítése, postoperatív betegellátás kivitelezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, érettségi, ápoló (OKJ) vagy általános ápoló végzettség vagy diplomás ápoló szakképzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, szakképesítést igazoló bizonyítvány másolata

        hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13126-13127 , valamint a munkakör megnevezését: Ápoló vagy diplomás ápoló (2 fő).         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13126-13127, valamint a munkakör megnevezését: Ápoló vagy diplomás ápoló (2 fő).

        Elektronikus úton Tóth Marianna, ápolásszakmai igazgatóhelyettes részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A PTE szabályzatai szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 18.

ID: 3394898   Megjelentetés dátuma: 2018.05.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.