Könyvtáros

Pécsi Tudományegyetem

A munkavégzés helye
Pécs (Járás)
Munkaidő
részmunkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Pécsi Tudományegyetem

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Központi Könyvtár, Gyüjteményszervezési Osztály

Könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.04.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7622 Pécs, Universitas utca 2/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nyomtatott és elektronikus dokumentumok formai feltárása, állományba vétele.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, főiskolai szintű szakirányú szakképzettség, vagy főiskolai szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett szakképesítés.,

        hasonló munkaterületen és a könyvtári katalogizálásban szerzett gyakorlat

        Corvina integrált rendszer ismerete (CAT modul)

        önálló, pontos, precíz munkavégzés; megbízhatóság, terhelhetőség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        angol vagy német nyelvismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - motivációs levél - szakmai önéletrajz - végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolata

        Hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. június 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13058 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13058, valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.

        Elektronikus úton BENCZE Beáta, ügyvivő-szakértő részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A PTE szabályzatai szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 12.

ID: 3387815   Megjelentetés dátuma: 2018.05.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.