Kari könyvtárvezető

Pécsi Tudományegyetem

A munkavégzés helye
Szekszárd (Járás), Tolna megye
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Pécsi Tudományegyetem

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, KPVK Könyvtára

Kari könyvtárvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• A kari könyvtári szolgáltatások és háttértevékenységek tervezése, szervezése, irányítása, fejlesztése; • A kari könyvtár állományának – elsősorban költségvetés szerinti – gyarapítása (gyűjtőköri együttműködésben a PTE könyvtári hálózatának egyéb egységeivel); • A Karra jellemző könyvtárhasználók igényeinek megfelelő szolgáltatási rendszer kialakítása és működtetése. • A Kari Könyvtár munkatervének elkészítése, ennek végrehajtásáról beszámoló megírása; • Kapcsolattartás a Könyvtár, a kar vezetőségével; • Kapcsolattartás és együttműködés a könyvtár külső szakmai partnereivel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség és az OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítés,

        Legalább 3 éves szakterületen szerzett szakmai gyakorlat

        CORVINA integrált könyvtári rendszer ismerete; Felsőoktatási könyvtárban megszerzett többéves gyakorlat, szakmai tapasztalat; Szaktájékoztatás területén szerzett többéves gyakorlat, szakmai tapasztalat.

        A vezetői megbízás betöltéséhez szükséges a Pécsi Tudományegyetemen közalkalmazotti jogviszony megléte, illetve létesítése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        legalább 2 éves vezetői gyakorlat, idegennyelv tudás és a Pécsi Tudományegyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - szakmai önéletrajz - végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok hiteles másolata - vezetői elképzelések, motiváció, helyzetértékelés, vezetői program - amennyiben rendelkezik vele a nyelvtudást igazoló oklevél, bizonyítvány másolata

        - összeférhetetlenségi nyilatkozat - illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére - külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12889 , valamint a beosztás megnevezését: Kari könyvtárvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12889, valamint a munkakör megnevezését: Kari könyvtárvezető.

        Elektronikus úton Bencze Beáta, HR referens részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 1.

ID: 3350212   Megjelentetés dátuma: 2018.04.02.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.