Kari könyvtárvezető

Pécsi Tudományegyetem

A munkavégzés helye
Pécs (Járás), Baranya megye
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Pécsi Tudományegyetem

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi Szakkönyvtár

kari könyvtárvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Szigeti út 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kari könyvtár beszerzési, feldolgozási, szolgáltató és kutatástámogató munkájának tervezése, szervezése, irányítása; a könyvtár könyv-, szakfolyóirat és média anyagának – elsősorban költségvetés szerinti – gyarapítása (gyűjtőköri együttműködésben a PTE karainak könyvtáraival); a könyvtár rendeltetésszerű működésének, a könyvtár főbb feladatainak különösen állományszervezés, on-line szolgáltatások, kari oktatók publikációs és idézettségi adatainak nyilvántartása , megszervezése, irányítása; a könyvtári munka szakmai fejlesztése; a könyvtárhasználók igényeinek megfelelő szolgáltatási rendszer kialakítása és működtetése.A Könyvtár munkatervének elkészítése, ennek végrehajtásáról beszámoló megírása; kapcsolattartás a Könyvtár, a kar vezetőségével, valamint a könyvtáros szakmai képviseletekkel; kapcsolattartás és együttműködés a könyvtár külső szakmai partnereivel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség,

        Legalább egy világnyelv ismerete

        Legalább 5 éves szakterületen szerzett releváns vezetői gyakorlat.

        Kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez; CORVINA integrált könyvtári rendszer ismerete; Felsőoktatási könyvtárban megszerzett többéves gyakorlat, szakmai tapasztalat; Szaktájékoztatás területén szerzett többéves gyakorlat, szakmai tapasztalat.

        A vezetői megbízás betöltéséhez szükséges a Pécsi Tudományegyetemen közalkalmazotti jogviszony megléte, illetve létesítése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        a Pécsi Tudományegyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - szakmai önéletrajz - végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok hiteles másolata - vezetői tapasztalat, vezetői gyakorlat bemutatása - vezetői elképzelések, motiváció, helyzetértékelés, vezetői program - nyelvtudást igazoló oklevél, bizonyítvány másolata

        összeférhetetlenségi nyilatkozat - illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére - külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11867 , valamint a beosztás megnevezését: kari könyvtárvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11867, valamint a munkakör megnevezését: kari könyvtárvezető.

        Elektronikus úton Bencze Beáta részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A PTE szabályzatai szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 2.

ID: 3233177   Megjelentetés dátuma: 2017.11.03.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.