Osztályvezető

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Központi Könyvtár, Közönségkapcsolati Osztály

Osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7622 Pécs, Universitas utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- A Közönségkapcsolati Osztály munkájának, tervezése, szervezése, irányítása, - - kapcsolattartás a sajtó munkatársaival, az egyetem marketing osztályával - Rendezvények, kiállítások szervezése - Honlap tartalmi gondozása, könyvtári hírlevelek szerkesztése, a könyvtár külső kapcsolatainak szervezése, - Az osztály munkatervének elkészítése, ennek végrehajtásáról beszámoló megírása; - Kapcsolattartás a Könyvtár vezetőségével, valamint a könyvtáros szakmai képviseletekkel; kapcsolattartás és együttműködés a könyvtár külső szakmai partnereivel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetem, szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga , ,

        • a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy a megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat

        A vezetői megbízás betöltéséhez szükséges a Pécsi Tudományegyetemen közalkalmazotti jogviszony megléte, illetve létesítése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőoktatási könyvtárban megszerzett többéves gyakorlat, szakmai tapasztalat

        Marketing, PR területén szerzett többéves gyakorlat, szakmai tapasztalat

        Angol vagy német nyelvismeret

        A Pécsi Tudományegyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - szakmai önéletrajz - végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolata - vezetői tapasztalat, vezetői gyakorlat bemutatása - vezetői elképzelések, motiváció, helyzetértékelés, vezetői program - nyelvtudást igazoló oklevél, bizonyítvány másolata

        - nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőben eleget tesz

        - összeférhetetlenségi nyilatkozat - illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére - külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. december 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11684 , valamint a beosztás megnevezését: Osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11684, valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető.

        Elektronikus úton BENCZE Beáta, ügyvivő-szakértő részére a bencze.beata@pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A PTE szabályzatai szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 10.

ID: 3212552   Megjelentetés dátuma: 2017.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.