Ápoló / csecsemő- és gyermekápoló

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Klinikai Központ, Ortopédiai Klinika

ápoló / csecsemő- és gyermekápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7632 Pécs, Akác utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alap- és szakápolói feladatok ellátása fekvőbeteg osztályon

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, ápoló, vagy csecsemő- és gyermekápoló, vagy felnőtt szakápoló,

        empátia, kommunikációs készség, megbízhatóság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        fekvőbeteg osztályon ápolóii munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz,, szakképzettséget igazoló oklevél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9266 , valamint a munkakör megnevezését: ápoló / csecsemő- és gyermekápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9266, valamint a munkakör megnevezését: ápoló / csecsemő- és gyermekápoló.

        Elektronikus úton FÁBIÁNNÉ FARKAS Valéria részére a farkas.valeria@pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824347   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.