Kutatási asszisztens

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar, Biofizikai Intézet

Kutatási asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Szigeti út 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kutatási projektekben aktív részvétel a kutatás irányítójának útmutatásai szerint (rekombináns fehérjék előállítása, fluoreszcencia spektroszkópiai és mikroszkópiai módszereken alapuló protokollok kidolgozása, alkalmazása). A PTE ÁOK Biofizikai Intézet oktatási tevékenységében való részvétel magyar és idegen nyelven.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, orvos vagy természettudomány,

        államilag elismert ”C” típusú angol vagy német középfokú nyelvvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú angol vagy német nyelvvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló dokumentumok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9351 , valamint a munkakör megnevezését: Kutatási asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9351, valamint a munkakör megnevezését: Kutatási asszisztens.

        Elektronikus úton Dr. Nyitrai Miklós, intézetigazgató részére a biofizika@aok.pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 20.

ID: 2820301   Megjelentetés dátuma: 2016.11.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.