Gazdasági ügyintéző

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Kancellária, Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság

Gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gazdálkodással kapcsolatos dokumentumok kezelése, adatok nyilvántartása, egyeztetése; gazdálkodással kapcsolatos ügyletek előkészítésével, tervezésével, a megvalósulás dokumentálásával, elemzésével, értékelésével kapcsolatos feladatok ellátása; pénztár-helyettesi feladatok ellátása; a munkakörhöz kapcsolódó adminisztrációs munka pontos és naprakész ellátása; a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályzatok ismerete és betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, középiskola utolsó évfolyamának elvégzését igénylő (gazdasági jellegű) szakképesítés vagy szakirányú (pl. közgazdasági) szakközépiskolai végzettség.,

        felhasználói szintű MS Office ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        főiskolai végzettség, mérlegképes könyvelői végzettség (államháztartási szakon)

        költségvetési területen szerzett tapasztalat

        SAP felhasználói szintű ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy annak megkérését igazoló dokumentum)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9318 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9318, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági ügyintéző.

        Elektronikus úton Notaisz Jánosné, igazgató részére a kancellariaallas@pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

PTE szabályzata szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jelentkezésben kérjük megjelölni a pályázat számát: 9318.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 19.

ID: 2818875   Megjelentetés dátuma: 2016.11.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.