Logopédus

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Klinikai Központ, Idegsebészeti Klinika

Logopédus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7623 Pécs, Rét utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Neurológiai eredetű beszéd – és nyelvi zavarok logopédiai kezelése, - Beteg és hozzátartozó educátio.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetem, logopédus diploma,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8418 , valamint a munkakör megnevezését: Logopédus.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8418, valamint a munkakör megnevezését: Logopédus.

        Elektronikus úton Dr. Büki András, klinikaigazgató részére a allaspalyazat@pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázati azonosítót: 8418

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 17.

ID: 2817800   Megjelentetés dátuma: 2016.11.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.