Igazgatási ügyintéző

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Klinikai Központ, Főigazgatói Hivatal

Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7623 Pécs, Rákóczi út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Iktatás postázás számítógépes adatbevitel prezentáció és digitális kiadvány szerkesztés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, érettségi,

        számítógép kezelői ismeretek (magasfokú jártasság Microsoft Office környezetben) - gépírás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        nyelvismeret

        Kontroller- és / vagy a Poszeidon iratkezelési rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, végzettséget-szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9254 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9254, valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző.

        Elektronikus úton Kolonics-Király Ágnes részére a kk.hr@pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815138   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.