Igazgatási ügyintéző

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar, Kari Hivatal, Tanulmányi Osztály

Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020-04-30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, Ifjúság 7624, útja 6 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• tanulmányi folyamatok teljes körű ismerete és ellátása • a kar film (2006 előttiek), mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár, magyar BA, szabad bölcsészet, szociális munka, szociológia, szociálpolitika és szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés szakos hallgatóival kapcsolatos ügyintézés a törzs- és tanulmányi adatok nyilvántartása és kezelése • Neptun használata • problémamegoldás • Kapcsolattartás hallgatókkal, oktatókkal, tanszéki ügyintézőkkel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, legalább 2 év ügyintézői tapasztalat tanulmányi területen,

        • FTV,TVSZ, TJSZ ismerete • igazgatási alapismeretek • ECDL vizsga • legalább egy világnyelv középfokú ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        bizonyítvány másolatok, szakmai önéletrajz, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 11. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9219 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9219, valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző.

        Elektronikus úton Huszárné Mánfai Mária, tanulmányi osztályvezető részére a allaspalyazat@pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap - 2016. november 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815136   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.