Ügyvivő-szakértő

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Kancellária, Pályázatmenedzsment és Innovációs Igazgatóság, Pályázati Koordinációs Főosztály

Ügyvivő-szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017-09-30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Modern Városok Program projektasszisztensi feladatainak ellátása, pénzügyi tervezési asszisztencia, PIB és Bizottsági ülések előkészítése, jegyzőkönyvezése, adminisztrálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetem, műszaki területen szerzett egyetemi/főiskolai végzettség,

        Középfokú nyelvvizsga angol nyelvből.

        Műszaki projektfejlesztésben szerzett minimum 1 év asszisztensi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum(ok) hiteles másolata, nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) hiteles másolata, motivációs levél; Nyilatkozat, hogy a pályázat tartalmát az erre illetékesek megismerhetik és rögzíthetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8832 , valamint a munkakör megnevezését: Ügyvivő-szakértő.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8832, valamint a munkakör megnevezését: Ügyvivő-szakértő.

        Elektronikus úton Koszta Zsófia, titkárságvezető részére a pmititkarsag@pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763452   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.