Diplomás ápoló

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Klinikai Központ, Fül-, Orr-, Gégészeti, és Fej-, Nyaksebészeti Klinika

Diplomás ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7621 Pécs, Munkácsy Mihály utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fül-Orr-Gége klinikán, végzettségnek megfelelő ápolói feladatok ellátása 3 műszakban. A beteg ember szükségleteinek kielégítése az ápolási folyamat szerint, a szükségletek felmérése, ápolási anamnézis felvétele, az ápolás megtervezése, végrehajtása, dokumentálása. Az ápolás hatékonyságának ellenőrzése, értékelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, diplomás ápoló,

        Előny fül-orr-gégészeti teendőkbeni gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, bizonyítványok: /érettségi, szakmai bizonyítvány/ személyes okiratok működési kártya

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8813 , valamint a munkakör megnevezését: Diplomás ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8813, valamint a munkakör megnevezését: Diplomás ápoló.

        Elektronikus úton FÖLDESI Zsolt, hr referens részére a foldesi.zsolt@pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763438   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.