Ügyvivő-szakértő (a marketing iroda vezetője)

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Közgazdaságtudományi Kar, Marketing Iroda

ügyvivő-szakértő (a marketing iroda vezetője)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7622 Pécs, Rákóczi út 80.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- a kar beiskolázási és egyéb marketingtevékenységének operatív vezetése a közvetlen felettesek útmutatásai alapján, - marketingkampányok tervezése, menedzselése, kivitelezési feladatok irányítása; - kapcsolattartás a marketingtevékenységek során érintett kollégákkal (oktatók, központi marketingosztály, hallgatói szervezetek, stb.) illetve kivitelezőkkel, beszállítókkal; - a marketing iroda működéséhez kapcsolódó adminisztratív folyamatok elvégzése; - tartalmak összeállítása, szövegírás (pl.: kari kiadványok tartalmának összeállítása, megírása); - kimutatások, jelentések, prezentációk elkészítése – kapcsolattartás középiskolákkal, középiskolai látogatások megszervezése - weboldal szerkesztés, fejlesztések koordinálása, tartalom menedzsment; - grafikai munkák elbírálása – belső marketingfolyamatok támogatása, a kari belső és külső kommunikációt segítő programok kidolgozása - PR feladatok ellátása, sajtóanyagok készítése, kapcsolattartás a média képviselőivel - rendezvényszervezési feladatok ellátása - alumni program támogatása, alumni honlap és FB profil menedzselése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetem, minimum középfokú angol nyelvismeret,

        - csapatszellem és kreativitás; - kiváló kommunikációs készségek írásban és szóban; - Microsoft Office felhasználói szintű ismeretek; - kiváló szervezőkészség - marketing területen szerzett gyakorlati tapasztalat előnyt jelent

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló dokumentumok (oklevelek, nyelvvizsgák másolata)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8961 , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő (a marketing iroda vezetője).         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8961, valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő (a marketing iroda vezetője).

        Elektronikus úton Pálffy Adrienn, hr referens részére a palffy.adrienn@pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

PTE szabályai szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírás munkakör betöltésére vonatkozik, vezetői megbízás nem kerül kiadásra.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.

ID: 2756448   Megjelentetés dátuma: 2016.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.